Delna zapora krajevne ceste in poti - Škratovina/Obrtniška cesta 11 - 11/b, Trbovlje | 12. 12. 2019

Vse stanovalce in uporabnike Obrtniške ceste obveščamo, da bo od 6.12.2019 do 1.5.2020 delna zapora javne poti JP 923691 Škratovina - Sore - Krajnc in hodnika za pešce na parceli 1784/2 k.o. Trbovlje in delna zapora krajevne ceste LZ 423011 Obrtniška cesta - Dimnik na parceli 1783/18 k.o. Trbovlje, zaradi sanacije fasade na stavbi Obrtniška cesta 11, 11/a in 11/b, 1420 Trbovlje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

                                                                                                                                       UPRAVNIK