Delna zapora parkirišč - Obrtniška cesta 14 | 27. 06. 2019

Vse uporabnike stavbe na Obrtniški cesti 14, obveščamo, da bo od 25.6.2019 do vključno 10.7.2019 delna zapora parkirišč na parcelah 392/6 in 396/10 obe k.o. Trbovlje, zaradi obnove stopnišča na stavbi Obrtniška cesta 14, Trbovlje (skladno z elaboratom prometne ureditve).

Za razumevanje se zahvaljujemo.

Lep pozdrav!                                             

                                                                                                                           Upravnik