Novice

OBVESTILO!
11. 12. 2018

Vse stanovalce in uporabnike stavb na naslovu hodnika za pešce in ceste LZ 423012 Dimnik - Zdravstveni dom od km 0+52m do km 0+90m  na parceli 1783/16 k.o. Trbovlje in parkirišča na parcelah 412/4, 416/6 in 382/3 k.o. Trbovlje  upravnik stavbe Kešetovo 4 Trbovlje OBVEŠČA, da se bo dne 3.12. 2018 izvajala sanacija AB venca in balkonov na stavbi Kešetovo 4. 

V času izvedbe del od 3.12.2018 do 20.12.2018 bo urejena popolna zapora prej navedenih površin v skladu z Odločba 371-137/2018-2 3-016 z dne 3.12.2018, za zagotovitev varnosti vseh uporabnikov predmetnih površin.

Prosimo vas, da med izvedbo del upoštevate oznake in navodila izvajalca ter s tem omogočite izvajalcu nemoteno in kvalitetno izvedbo del.

Za razumevanje se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

                                                                                                                                     UPRAVNIK

OBVESTILO!
30. 11. 2018

Vse stanovalce in uporabnike stavb na naslovu Ulica Sallaumines in parkirišč 390/5 upravnik stavbe Ul. Sallaumines 3/a, Trbovlje, OBVEŠČA, da se bo dne 30.11.2018 pričela izvajati obnova strehe na stavbi Ul. Sallaumines 3/a, Trbovlje.

V času izvedbe del bo oviran dostop do stavbe. Urejena bo popolna zapora površin ob stavbi in popolna zapora dela parkirišča na parceli 390/5 k.o. Trbovlje (Odločba 371-135/2018-2 3-016 z dne 26.11.2018), za zagotovitev varnosti stanovalcev, uporabnikov stavb in mimoidočih.

Prosimo vas, da med izvedbo del upoštevate oznake in navodila izvajalca ter s tem omogočite izvajalcu nemoteno in kvalitetno izvedbo del.

Za razumevanje se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

                                                                                                                                     UPRAVNIK

 

2. november 2018
29. 10. 2018

Obveščamo vas, da zaradi kolektivnega dopusta družba Naše Okolje d.o.o. v petek, dne 2.11.2018, ne bo poslovala

V primeru nujnih intervencij pokličite telefonsko številko 112 - Center za obveščanje ali pogodbene izvajalce.

Hvala za razumevanje!

                                                                                                     kolektiv Naše Okolje d.o.o.

OBVESTILO!
27. 09. 2018

Vse stanovalce in obiskovalce naselja Kešetovo obveščamo, da bo zaradi del na stavbi Kešetovo 4, Trbovlje, zapora parkirišča na parcelah 412/4 in 382/3 k. o. Trbovlje, ki sta v lasti Občine Trbovlje ter na parceli 414/6 in 412/1 - funkcionalnega zemljišče stavbe Kešetovo 4.

Zapora javnih površin in funkcionalnega zemljišča bo od 1.10. 2018 do 15.12. 2018

Vse uporabnike stavb in prej navedenih površin prosimo, da upoštevate prometne znake za zaporo in navodila izvajalcev del.

Za razumevanje se zahvaljujemo in vas prav lepo pozdravljamo

                                                                                                                  NAŠE OKOLJE d.o.o.

OBVESTILO
20. 04. 2018

Vse stanovalce obveščamo, da družba Naše okolje d.o.o. v ponedeljek, dne 30.04.2018 ne bo obratovala. V primeru nujnih intervencij pokličite št. 112 (Center za obveščanje).

Hvala za razumevanje!

                                                                                                                  NAŠE OKOLJE d.o.o.